Arkitektgruppen är ett lokalt arkitektkontor i centrala Gävle, inrymt i en byggnad som uppfördes direkt efter stadsbranden 1869 och nu förklarats som byggnadsminne. Vi är idag 12 medarbetare och arbetar med spännande uppdrag, både lokala och på andra håll i Sverige, men även projekt ute i Europa och övriga världen. 

Uppdragen varierar stort och spänner över allt från den privata villan till spetsanläggningar inom forskning, industri och sjukvård. Vår tyngdpunkt ligger på offentliga byggnader och kontor.

Arkitektgruppen är kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN 9001 och 14001.

Aktuellt

Markheden 4:2, Gävle

Nybyggnad av bostadshus, 40 lägenheter.Förslagsskisser - Bygghandling.2014 - 2015.Area: ca 3400 m2.Byggherre: BFF2 i Gävle AB.Ansvarig: Per Olov Haller ark SAR/MSAMedverkande: Annaida Corda, Linnea Peters

Läs mer