Om Arkitektgruppen

Arkitektgruppen i Gävle AB bildades hösten 1995 och sedan dess har vi arbetat med många olika typer av spännande arkitektuppdrag.

Uppdragen kan vara allt från inventeringar, utredningar och skissuppdrag till komplett byggnadsprojektering. Vi projekterar till- och ombyggnation, nyproduktion och medverkar i tävlingar. Vi arbetar med storskalig planering av områden och projektering av bland annat sjukhus, kyrkor, skolor och bostäder.

Arkitektgruppen i Gävle AB är ett av länets största arkitektföretag, samtidigt som vi är det lilla lokala företaget.
Vi bygger gärna en personlig relation till kunden, som hos oss alltid är i fokus. Vi har stora resurser med många olika kompetenser inom företaget, så som projekteringsledning, sakkunnig i tillgänglighet, inrednings- och byggnadsarkitektur.

Vision och drivkraft

Drivkraften i vårt arbete är att skapa rum för människan.
Rum som skapar bästa förutsättningen för de aktiviteter som utspelas där. Rum för mänskliga möten där den fysiska miljön bildar ramar för platsens sociala liv.

-

Kunskap och dialog

Vi erbjuder våra kunder kreativa idéer, bred fackkunskap och lång, gedigen erfarenhet som gör att vi kan uppfylla ställda krav och skapa funktionell och estetiskt tilltalande arkitektur.
I projekten ser vi gärna ett nära samarbete mellan kunder, personalgrupper, brukare, sidokonsulter och myndigheter. Vikten av en god dialog är betydande genom hela processen.

Engagemang

Vi arbetar medvetet för att skapa hållbara värden och väljer gärna goda material som finns registrerade i olika miljödatabaser.
Ansvaret infattar allt vi gör, från miljömedvetenheten i det interna arbetet till valen av produkter i projekten.

-

Kvalitetssystem och arbetsverktyg

Vi har utarbetat ett eget miljölednings- och kvalitetssystem efter avslutade ISO-standarder som vi har rutiner ifrån. Vi arbetar för miljövänliga lösningar vid val av material och teknik.
Vi arbetar med databasbaserad projektering. Vi använder oss av standardprogram som Autodesk ADT med svensk arkitekt applikation, Revit, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.